Offer box for education programs

The detail page of the education program has a few use cases of the offer box. The first case has a variant for users without login (another body text) and for another one for B2C. The second case is before the student starts studying. The third case is after the student starts studying. The last one is when the student finished his studies.

SeduoPro firmy

Vzdělávací programy jsou dostupné pouze pro studenty s firemní licencí. Pokud máte firemní účet stačí se přihlásit a začít studovat
Po vystudování zvládnete:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspernatur dolor dolore explicabo quo recusandae saepe soluta veniam! Alias blanditiis explicabo ipsam vero voluptatum. Eligendi eum illum laboriosam libero quo! Inventore!
Získáte certifikát:

Management 2: vedení středního týmu

Začít studovatPřidat do plánu
11 % dokončeno

Následuje 5. lekce z 1. kurzu

Řešení krizových situací v týmu, kde je ten svatý grál

Pokračovat ve studiuDoporučit kolegovi
Program byl úspěšně dokončen 24.06.2021
Stáhnout certifikát
import React from 'react';

const Example = () => (
  <section className="mb-9 card">
    <div className="card-body">
      <p className="mb-6">
        <span className="mr-4">
          <img src="https://dummyimage.com/68x23/9fa4a8/fff.png" width="68" height="23" alt="Seduo" />
        </span>
        <span className="badge badge--font-smaller badge-secondary text-uppercase">Pro firmy</span>
      </p>
      <div className="text-secondary">
        <small>
          Vzdělávací programy jsou dostupné pouze pro studenty s firemní licencí. Pokud máte firemní účet
          stačí se <a href="#">přihlásit a začít studovat</a>
        </small>
      </div>
    </div>
    <div className="card-footer bg-white">
      <a href="#" className="btn btn-primary btn-large btn-block mb-7 mt-5">
        Více informací o Seduo pro firmy
      </a>
      <p className="font-weight-medium text-title">Zatím vám můžeme doporučit tyto kurzy</p>
      <div className="d-flex mt-7">
        <div className="flex-shrink-0">
          <img
            src="https://dummyimage.com/64x64/9fa4a8/fff.png"
            className="rounded w-100 h-100 mr-3"
            width="64"
            height="64"
            alt="Kurz"
          />
        </div>
        <div className="flex-grow-1 ml-6">
          <p
            className="mb-4 text-truncate-multiline text-truncate-multiline-2 text-title font-weight-medium card__text-line--smaller"
            title="Management středních týmů, buďte právým lídrem jako vojenský generál, který jednotku vede k vítězství"
          >
            Management středních týmů, buďte právým lídrem jako vojenský generál, který jednotku vede k
            vítězství
          </p>
          <p className="mb-0 text-secondary card__text-line--smaller">12 lekcí&nbsp;&middot;&nbsp;45m</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
);

export default Example;
import React from 'react';
import { SvgIcon } from 'seduo-ui';

const Example = () => (
  <section className="mb-9 card">
    <div className="card-body">
      <div className="icon-list row">
        <div className="icon-list__icon col-1">
          <SvgIcon kind="GraduationCapOutline" className="icon icon-dark icon-moderate" />
        </div>
        <div className="col-10">
          <strong className="font-weight-medium text-title">Po vystudování zvládnete:</strong>
          <div className="text-truncate-multiline text-truncate-multiline-3 text-secondary card__text-line--smaller">
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspernatur dolor dolore explicabo quo
            recusandae saepe soluta veniam! Alias blanditiis explicabo ipsam vero voluptatum. Eligendi eum
            illum laboriosam libero quo! Inventore!
          </div>
        </div>
      </div>
      <div className="icon-list row">
        <div className="icon-list__icon col-1">
          <SvgIcon kind="Certificate" className="icon icon-dark icon-moderate" />
        </div>
        <div className="col-10">
          <strong className="font-weight-medium text-title">Získáte certifikát:</strong>
          <p className="text-brand-dark card__text-line--smaller">Management 2: vedení středního týmu</p>
        </div>
      </div>
      <a href="#" className="btn btn-primary btn-large btn-block">
        <span className="mr-5">
          <SvgIcon kind="Play" className="icon" />
        </span>
        Začít studovat
      </a>
      <a href="#" className="btn btn-outline-primary btn-large btn-block">
        Přidat do plánu
      </a>
    </div>
    <div className="card-footer bg-white">
      <div className="icon-list row">
        <div className="icon-list__icon col-1">
          <SvgIcon kind="StarOutline" className="icon icon-secondary mr-6" />
        </div>
        <div className="col-10 pl-5">
          <small className="text-secondary">Obsahuje výběr těch nejlepších kurzů</small>
        </div>
      </div>
      <div className="icon-list row">
        <div className="icon-list__icon col-1">
          <SvgIcon kind="Notes" className="icon icon-secondary mr-6" />
        </div>
        <div className="col-10 pl-5">
          <small className="text-secondary">10 pracovních materiálů &middot; 5 kvízů</small>
        </div>
      </div>
      <div className="icon-list row">
        <div className="icon-list__icon col-1">
          <SvgIcon kind="Sound" className="icon icon-secondary mr-6" />
        </div>
        <div className="col-10 pl-5">
          <small className="text-secondary">Všechny kurzy v programu jsou česky</small>
        </div>
      </div>
      <div className="icon-list row">
        <div className="icon-list__icon col-1">
          <SvgIcon kind="Mobile" className="icon icon-secondary mr-6" />
        </div>
        <div className="col-10 pl-5">
          <small className="text-secondary">Studujte kdekoliv díky mobilní aplikaci</small>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
);

export default Example;
import React from 'react';

const Example = () => (
  <section className="mb-9 card">
    <div className="card-body">
      <div className="mb-7">
        <div className="card-title">
          <span className="text-primary font-weight-medium">11 %</span> dokončeno
        </div>
        <div className="progress progress--small">
          <div
            className="progress-bar"
            role="progressbar"
            aria-valuenow={11}
            aria-valuemin={0}
            aria-valuemax={100}
            style={{
              width: '11%',
            }}
          >
            {' '}
          </div>
        </div>
      </div>
      <div className="border rounded mb-7 p-6">
        <p className="mb-4 text-secondary card__text-line--smaller">Následuje 5. lekce z 1. kurzu</p>
        <p className="mb-0 text-truncate-line" title="Řešení krizových situací v týmu, kde je ten svatý grál">
          Řešení krizových situací v týmu, kde je ten svatý grál
        </p>
      </div>
      <a href="#" className="btn btn-primary btn-large btn-block">
        Pokračovat ve studiu
      </a>
      <a href="#" className="btn btn-outline-primary btn-large btn-block">
        Doporučit kolegovi
      </a>
    </div>
    <div className="card-footer bg-white">
      <p className="mb-6">
        <small className="text-secondary">
          Program vás nezaujal? Můžete se <a href="#">odhlásit ze studia</a>
        </small>
      </p>
    </div>
  </section>
);

export default Example;
import React from 'react';
import { SvgIcon } from 'seduo-ui';

const Example = () => (
  <section className="mb-9 card">
    <div className="card-body">
      <div className="row pb-7 flex-sm-row-reverse align-items-center">
        <div className="col-12 col-sm-auto text-center text-sm-right mb-6 mb-sm-0">
          <SvgIcon kind="FinishedEducationProgram" width={86} height={57} />
        </div>
        <div className="col-12 col-sm text-center text-sm-left">
          <strong className="font-weight-medium text-title">Program byl úspěšně dokončen 24.06.2021</strong>
        </div>
      </div>
      <a href="#" className="btn btn-primary btn-large btn-block">
        Stáhnout certifikát
      </a>

      <button className="btn btn-outline-primary btn-large btn-block">Doporučit kolegovi</button>

      <div className="text-center px-6 pt-6">
        <a href="#" className="btn btn-link text-muted">
          Spustit znovu
        </a>
      </div>
    </div>
  </section>
);

export default Example;

Lector box

John Doe

John Doe

Lektor ve společnosti LMC s.r.o.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum fermentum tortor id mi. Aliquam erat volutpat. Mauris metus. Integer imperdiet lectus quis justo. In enim a arcu imperdiet malesuada.

Všechny kurzy lektora
import React from 'react';
import { SvgIcon } from 'seduo-ui';
export default class Example extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div className="card shadow-uniform">
        <div className="card-body">
          <div className="mb-7 mt-7">
            <div className="row">
              <div className="col-12 col-md-3 text-center mb-8 mb-md-0">
                <img
                  src="https://dummyimage.com/120x120/9fa4a8/fff.png"
                  width="120"
                  height="120"
                  className="d-inline-block rounded-circle lazy"
                  alt="John Doe"
                  sizes="120px"
                  srcSet="https://dummyimage.com/240x240/9fa4a8/fff.png 240w, https://dummyimage.com/120x120/9fa4a8/fff.png 120w"
                />
              </div>
              <div className="col-12 col-md-9">
                <h2 className="card-title text-center text-md-left">John Doe</h2>

                <p className="card-subtitle text-muted text-center text-md-left mb-5">
                  Lektor ve společnosti LMC s.r.o.
                </p>

                <div className="card-text">
                  <p className="read-more js-read-more" data-course-name="Lorem ipsum">
                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cum sociis natoque
                    penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum
                    fermentum tortor id mi. Aliquam erat volutpat. Mauris metus. Integer imperdiet
                    lectus quis justo. In enim a arcu imperdiet malesuada.
                  </p>
                </div>

                <a href="#" title="John Doe">
                  <span className="d-inline-flex align-items-center">
                    Všechny kurzy lektora
                    <SvgIcon kind="ArrowRight" className="icon icon-in-link ml-5 mb-3" />
                  </span>
                </a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    );
  }
}

Rating summary box

Hodnocení kurzu

92 %

Star_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_Stroked
2 342 hodnocení
Star_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_Stroked
1666x
Star_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_Stroked
888x
Star_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_Stroked
200x
Star_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_Stroked
0x
Star_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_Stroked
0x

user_25691
Star_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_Stroked
z vaší firmy

Je to kurz na který musím soustředit více pozornosti, ale určitě k zamyšlení. Líbily se mi příklady.


user_522190
Star_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_StrokedStar_Stroked

Výborné, děkujeme! Kurz jsem si pouštěl s manželkou a v mnohém jsme se našli. Můj háček je popisný jazyk!

Reakce lektora:

“Nová reakce“

import React from 'react';
import ReactRating from 'react-rating';
import { SvgIcon } from 'seduo-ui';

const Rating = ({ rating }) => (
  <div className="rating">
    <ReactRating
      className="rating__stars"
      initialRating={rating}
      emptySymbol={<SvgIcon size={15} kind="StarOutline" className="rating__star" />}
      fullSymbol={<SvgIcon size={15} kind="Star" className="rating__star" />}
      readonly
    />
  </div>
);

export default class Example extends React.Component<any, any> {
  render() {
    return (
      <section id="ratings" className="rating-summary mb-9 card card-body shadow-uniform">
        <h2 className="card-title text-center mt-7 mb-8">Hodnocení kurzu</h2>
        <div className="mb-5">
          <div className="row">
            <div className="col-12 col-md-6">
              <div
                itemProp="aggregateRating"
                itemScope={true}
                itemType="http://schema.org/AggregateRating"
                className="row text-center"
              >
                <h1 className="col-12 mb-0 hero-text">
                  <meta itemProp="ratingValue" content="4.6" />
                  92&nbsp;%
                </h1>

                <div className="col-12 mb-7 mb-md-0">
                  <div>
                    <Rating rating={4} />
                  </div>

                  <span className="text-muted">
                    <meta itemProp="reviewCount" content="2342" />2 342 hodnocení
                  </span>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div className="col-10 col-md-6 mx-auto">
              <div className="row no-gutters align-items-center">
                <div className="col col-5 col-sm-4 text-right">
                  <Rating rating={5} />
                </div>
                <div className="col col-3 col-sm-3 mx-6 mx-sm-7">
                  <div className="progress progress--small">
                    <div
                      className="progress-bar progress-bar"
                      role="progressbar"
                      aria-valuenow={1666}
                      aria-valuemin={0}
                      aria-valuemax={2342}
                      style={{
                        width: '23%',
                      }}
                    />
                  </div>
                </div>
                <div className="col col-auto">
                  <span className="text-muted">1666x</span>
                </div>
              </div>
              <div className="row no-gutters align-items-center">
                <div className="col col-5 col-sm-4 text-right">
                  <Rating rating={4} />
                </div>
                <div className="col col-3 col-sm-3 mx-6 mx-sm-7">
                  <div className="progress progress--small">
                    <div
                      className="progress-bar progress-bar"
                      role="progressbar"
                      aria-valuenow={888}
                      aria-valuemin={0}
                      aria-valuemax={2342}
                      style={{
                        width: '15%',
                      }}
                    />
                  </div>
                </div>
                <div className="col col-auto">
                  <span className="text-muted">888x</span>
                </div>
              </div>
              <div className="row no-gutters align-items-center">
                <div className="col col-5 col-sm-4 text-right">
                  <Rating rating={3} />
                </div>
                <div className="col col-3 col-sm-3 mx-6 mx-sm-7">
                  <div className="progress progress--small">
                    <div
                      className="progress-bar progress-bar"
                      role="progressbar"
                      aria-valuenow={200}
                      aria-valuemin={0}
                      aria-valuemax={2342}
                      style={{
                        width: '8%',
                      }}
                    />
                  </div>
                </div>
                <div className="col col-auto">
                  <span className="text-muted">200x</span>
                </div>
              </div>
              <div className="row no-gutters align-items-center">
                <div className="col col-5 col-sm-4 text-right">
                  <Rating rating={2} />
                </div>
                <div className="col col-3 col-sm-3 mx-6 mx-sm-7">
                  <div className="progress progress--small">
                    <div
                      className="progress-bar progress-bar"
                      role="progressbar"
                      aria-valuenow={0}
                      aria-valuemin={0}
                      aria-valuemax={2342}
                      style={{
                        width: '0%',
                      }}
                    />
                  </div>
                </div>
                <div className="col col-auto">
                  <span className="text-muted">0x</span>
                </div>
              </div>
              <div className="row no-gutters align-items-center">
                <div className="col col-5 col-sm-4 text-right">
                  <Rating rating={1} />
                </div>
                <div className="col col-3 col-sm-3 mx-6 mx-sm-7">
                  <div className="progress progress--small">
                    <div
                      className="progress-bar progress-bar"
                      role="progressbar"
                      aria-valuenow={0}
                      aria-valuemin={0}
                      aria-valuemax={2342}
                      style={{
                        width: '0%',
                      }}
                    />
                  </div>
                </div>
                <div className="col col-auto">
                  <span className="text-muted">0x</span>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <hr />
        <div className="row">
          <strong className="col-12 col-md-auto">user_25691</strong>
          <span className="col-6 col-md-auto">
            <Rating rating={4} />
          </span>
          <span className="col-6 col-md-auto ml-md-auto text-right">
            <span className="badge badge-outline-alternative">z vaší firmy</span>
          </span>
        </div>
        <p className="mt-6">
          Je to kurz na který musím soustředit více pozornosti, ale určitě k zamyšlení. Líbily se mi příklady.
        </p>
        <hr />
        <div className="row">
          <strong className="col-12 col-md-auto">user_522190</strong>
          <span className="col-12 col-md-auto">
            <Rating rating={4} />
          </span>
        </div>
        <p className="mt-6">
          Výborné, děkujeme! Kurz jsem si pouštěl s manželkou a v mnohém jsme se našli. Můj háček je popisný
          jazyk!
        </p>
        <div className="bg-content px-6 py-5 mb-5">
          <strong>Reakce lektora:</strong>
          <p>“Nová reakce“</p>
        </div>

        <div className="no-tap">
          <hr />
          <div className="text-center">
            <a href="#">Dalších 10 recenzí</a>
          </div>
        </div>
      </section>
    );
  }
}

Offer box

Cena: 1 790 Kč s DPH

Počet lekcí:
20
Celková délka videí:
2:05 hod

Garance vrácení peněz, Certifikát absolventa, Neomezený přístup

Koupit kurz

Cena: 1 490 Kč s DPH

Týden slev - sleva 30 %: 1 250 Kč s DPH

Platí do 14. 6. 2018

Počet lekcí:
20
Celková délka videí:
2:05 hod

Garance vrácení peněz, Certifikát absolventa, Neomezený přístup

Koupit kurz
Počet lekcí:
11
Celková délka videí:
43 min

Certifikát absolventa, Neomezený přístup

Spustit kurz

Cena: 1 790 Kč s DPH

Počet lekcí:
11
Celková délka videí:
43 min

Certifikát absolventa, Neomezený přístup

Spustit kurz
Dárek zdarma
Gift image cap
Při koupi tohoto kurzu jako dárek získáte knihu Konec Prokrastinace zdarma. Jak dárek získám?
Počet lekcí:
11
Celková délka videí:
43 min

Certifikát absolventa, Neomezený přístup

Spustit kurz
import React from 'react';

const Example = () => (
  <section className="mb-9 mb-lg-0 shadow-uniform card">
    <div className="card-body">
      <div>
        <div className="mb-7">
          <h2>
            <strong itemProp="offers" itemScope={true} itemType="http://schema.org/Offer">
              <meta itemProp="price" content="1790" />
              <meta itemProp="priceCurrency" content="CZK" />
              Cena: 1&nbsp;790&nbsp;Kč
            </strong>
            &nbsp;
            <span className="text-nowrap">s DPH</span>
          </h2>
        </div>
        <div className="row mb-5">
          <div className="col-7 col-md-3 col-lg-7">Počet lekcí:</div>
          <div className="col-5 col-md-9 col-lg-5">
            <strong>20</strong>
          </div>
        </div>
        <div className="row mb-7">
          <div className="col-7 col-md-3 col-lg-7">Celková délka videí:</div>
          <div className="col-5 col-md-9 col-lg-5">
            <strong>2:05 hod</strong>
          </div>
        </div>
        <p>
          <a href="#">Garance vrácení peněz</a>, Certifikát absolventa, Neomezený přístup
        </p>
      </div>
      <a href="#" className="btn btn-primary btn-large btn-block">
        Koupit kurz
      </a>
    </div>
  </section>
);

export default Example;
import React from 'react';

const Example = () => (
  <section className="mb-9 mb-lg-0 shadow-uniform card">
    <div className="card-body">
      <div>
        <div className="mb-7">
          <h2>
            Cena:&nbsp;
            <span className="price-original text-nowrap">1&nbsp;490&nbsp;Kč&nbsp;s DPH</span>
          </h2>
          <h2 className="price-discount">
            Týden slev - sleva 30 %:&nbsp;
            <strong itemProp="offers" itemScope={true} itemType="http://schema.org/Offer">
              <meta itemProp="price" content="1790" />
              <meta itemProp="priceCurrency" content="CZK" />
              1&nbsp;250&nbsp;Kč
            </strong>
            &nbsp;
            <span className="text-nowrap">s DPH</span>
          </h2>
          <p>
            <strong>Platí do 14. 6. 2018</strong>
          </p>
        </div>
        <div className="row mb-5">
          <div className="col-7 col-md-3 col-lg-7">Počet lekcí:</div>
          <div className="col-5 col-md-9 col-lg-5">
            <strong>20</strong>
          </div>
        </div>
        <div className="row mb-7">
          <div className="col-7 col-md-3 col-lg-7">Celková délka videí:</div>
          <div className="col-5 col-md-9 col-lg-5">
            <strong>2:05 hod</strong>
          </div>
        </div>
        <p>
          <a href="#">Garance vrácení peněz</a>, Certifikát absolventa, Neomezený přístup
        </p>
      </div>
      <a href="#" className="btn btn-primary btn-large btn-block">
        Koupit kurz
      </a>
    </div>
  </section>
);

export default Example;
import React from 'react';
import { SvgIcon } from 'seduo-ui';

const Example = () => (
  <section className="mb-9 mb-lg-0 shadow-uniform card">
    <div className="card-body">
      <div>
        <div className="row mb-5">
          <div className="col-7 col-md-3 col-lg-7">Počet lekcí:</div>
          <div className="col-5 col-md-9 col-lg-5">
            <strong>11</strong>
          </div>
        </div>
        <div className="row mb-7">
          <div className="col-7 col-md-3 col-lg-7">Celková délka videí:</div>
          <div className="col-5 col-md-9 col-lg-5">
            <strong>43 min</strong>
          </div>
        </div>
        <p>Certifikát absolventa, Neomezený přístup</p>
      </div>
      <div className="mb-7">
        <a href="#" className="btn btn-primary btn-large btn-block">
          <span className="mr-5">
            <SvgIcon kind="BoxArrowIn" className="icon" />
          </span>
          Přidat do plánu
        </a>
      </div>
      <a href="#" className="btn btn-outline-primary btn-large btn-block">
        <span className="mr-5">
          <SvgIcon kind="Play" className="icon" />
        </span>
        Spustit kurz
      </a>
    </div>
  </section>
);

export default Example;
import React from 'react';
import { SvgIcon, Badge } from 'seduo-ui';

const Example = () => (
  <section className="mb-9 mb-lg-0 shadow-uniform card">
    <div className="card-body">
      <div>
        <div className="mb-7">
          <h2>
            <strong itemProp="offers" itemScope={true} itemType="http://schema.org/Offer">
              <meta itemProp="price" content="1790" />
              <meta itemProp="priceCurrency" content="CZK" />
              Cena: 1&nbsp;790&nbsp;Kč
            </strong>
            &nbsp;
            <span className="text-nowrap">s DPH</span>
          </h2>
        </div>
        <div className="row mb-5">
          <div className="col-7 col-md-3 col-lg-7">Počet lekcí:</div>
          <div className="col-5 col-md-9 col-lg-5">
            <strong>11</strong>
          </div>
        </div>
        <div className="row mb-7">
          <div className="col-7 col-md-3 col-lg-7">Celková délka videí:</div>
          <div className="col-5 col-md-9 col-lg-5">
            <strong>43 min</strong>
          </div>
        </div>
        <p>Certifikát absolventa, Neomezený přístup</p>
      </div>
      <div className="mb-7">
        <a href="#" className="btn btn-primary btn-large btn-block">
          <span className="mr-5">
            <SvgIcon kind="BoxArrowIn" className="icon" />
          </span>
          Přidat do plánu
        </a>
      </div>
      <a href="#" className="btn btn-outline-primary btn-large btn-block">
        <span className="mr-5">
          <SvgIcon kind="Play" className="icon" />
        </span>
        Spustit kurz
      </a>
    </div>
    <div className="card-gift">
      <div className="card-gift-header">
        <Badge color="light" pill className="mx-auto">
          Dárek zdarma
        </Badge>
      </div>
      <div className="row no-gutters">
        <div className="col-12 col-md-3 mt-3">
          <img
            width="50"
            height="50"
            src="https://dummyimage.com/50x50/9fa4a8/fff.png"
            alt="Gift image cap"
          />
        </div>
        <div className="col-12 col-md-9 small text-muted">
          Při koupi tohoto kurzu jako dárek získáte knihu Konec Prokrastinace zdarma.{' '}
          <a href="#">Jak dárek získám?</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div className="card-footer small text-muted">
      Pro získání dárku nemusíte nic dělat. Knihu vám zašleme na vaší fakturační adresu (kterou nemáme - poznámka
      přepisovatele). Pokud chcete dárek zaslat jinam, stačí to uvést do (neexistující - poznámka přepisovatele)
      poznámky k objednávce.
    </div>
  </section>
);

export default Example;
import React from 'react';
import { SvgIcon } from 'seduo-ui';

const Example = () => (
  <section className="mb-9 mb-lg-0 shadow-uniform card">
    <div className="d-flex justify-content-center align-items-center border-bottom py-6">
      <SvgIcon kind="LogoBrandExample" height={50} width={134} />
    </div>
    <div className="card-body">
      <div>
        <div className="row mb-5">
          <div className="col-7 col-md-3 col-lg-7">Počet lekcí:</div>
          <div className="col-5 col-md-9 col-lg-5">
            <strong>11</strong>
          </div>
        </div>
        <div className="row mb-7">
          <div className="col-7 col-md-3 col-lg-7">Celková délka videí:</div>
          <div className="col-5 col-md-9 col-lg-5">
            <strong>43 min</strong>
          </div>
        </div>
        <p>Certifikát absolventa, Neomezený přístup</p>
      </div>
      <a href="#" className="btn btn-outline-primary btn-large btn-block">
        <span className="mr-5">
          <SvgIcon kind="Play" className="icon" />
        </span>
        Spustit kurz
      </a>
    </div>
  </section>
);

export default Example;