IconBox

100% kontrola vzdělávání

V přehledných reportech nepřetržitě vidíte, jak si vaši zaměstnanci vedou. Získáváte průběžné statistiky, díky kterým se vám bude lépe plánovat další vzdělávání.
import React from 'react';
import { Row, Col, SvgIcon, Heading } from 'seduo-ui';
export default class Example extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div className="icon-box">
        <Row className="no-gutters">
          <Col xs="auto" md={12} className="icon-box__icon">
            <SvgIcon kind="GraduationCapCircle" className="icon-box__svg" />
          </Col>
          <Col xs={7} md={12}>
            <div className="icon-box__title">
              <Heading level={3}>100% kontrola vzdělávání</Heading>
            </div>
          </Col>
        </Row>
        <Row>
          <Col>
            V přehledných reportech nepřetržitě vidíte, jak si vaši zaměstnanci vedou. Získáváte průběžné
            statistiky, díky kterým se vám bude lépe plánovat další vzdělávání.
          </Col>
        </Row>
      </div>
    );
  }
}