Banners


import React from 'react';

const Example = () => (
  <div className="banner-mobile">
    <div className="container">
      <div className="row align-items-bottom">
        <div className="col-12 col-md-6 order-2 order-md-1">
          <div className="banner-mobile__image-container">
            <div className="banner-mobile__gradient" />
            <picture>
              <source
                media="(max-width: 767px)"
                srcSet="https://seduocz.educdn.cz/static/images/mobile_banner/cover3_mobile_320px@1.png, https://seduocz.educdn.cz/static/images/mobile_banner/cover3_mobile_320px@2.png 2x"
              />
              <img
                src="https://seduocz.educdn.cz/static/images/mobile_banner/cover1_desktop_1200px@1.png"
                srcSet="https://seduocz.educdn.cz/static/images/mobile_banner/cover1_desktop_1200px@1.png, https://seduocz.educdn.cz/static/images/mobile_banner/cover1_desktop_1200px@2.png 2x"
                className="banner-mobile__image"
                alt="Vaši zaměstnanci mohou studovat opravdu kdekoliv…"
              />
            </picture>
          </div>
        </div>
        <div className="col-12 col-md-6 order-1 order-md-2 my-8 my-md-9 my-lg-11">
          <div className="row my-md-8 my-lg-0">
            <div className="col-12">
              <h2 className="banner-mobile__title">
                Vaši zaměstnanci mohou studovat <em>opravdu kdekoliv…</em>
              </h2>
              <p className="text-transparent">
                … dokonce i když jsou offline. Mobilní aplikace Seduo.cz jim videokurzy spustí v metru,
                letadle, na chalupě u lesa nebo kdekoliv jinde. Vzdělávání tedy mají v kapse. Doslova.
              </p>
              <div className="text-center text-md-left">
                <a
                  href="https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.lmc.seduo"
                  className="link-reset mr-5"
                  // @ts-ignore
                  onClick="dataLayer.push({ 'event' : 'GAEvent', 'eventCategory' : 'Link', 'eventAction' : 'StrankaProFirmy', 'eventLabel' : 'Android', 'eventValue' : 0});"
                >
                  <img
                    src="https://seduocz.educdn.cz/static/images/icons/google_play.svg"
                    className="icon-app-download"
                    alt="Stáhnout na Google play"
                  />
                </a>
                <a
                  href="https://apps.apple.com/cz/app/seduo/id1452881860?mt=8"
                  className="link-reset"
                  // @ts-ignore
                  onClick="dataLayer.push({ 'event' : 'GAEvent', 'eventCategory' : 'Link', 'eventAction' : 'StrankaProFirmy', 'eventLabel' : 'iOS', 'eventValue' : 0});"
                >
                  <img
                    src="https://seduocz.educdn.cz/static/images/icons/app_store.svg"
                    className="icon-app-download"
                    alt="Stáhnout na App Store"
                  />
                </a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
);

export default Example;