Blog Thumb

import React from 'react';

const Example = (props) => (
  <div className="blog-thumbnail">
    <a href="#" className="blog-thumbnail__link" target="_blank">
      <picture>
        <source
          media="(min-width: 768px)"
          srcSet="https://dummyimage.com/700x700/9fa4a8/fff.png, https://dummyimage.com/1400x1400/9fa4a8/fff.png 2x"
        />
        <img
          src="https://dummyimage.com/373x373/9fa4a8/fff.png"
          className="blog-thumbnail__image"
          alt="Být lepší a umět něco pro budoucnost. Nejčastější důvody, proč se lidé vzdělávají"
          srcSet="https://dummyimage.com/373x373/9fa4a8/fff.png, https://dummyimage.com/746x746/9fa4a8/fff.png 2x"
        />
      </picture>
      <div className="blog-thumbnail__content">
        <h3 className="blog-thumbnail__title">
          Být lepší a umět něcopro budoucnost. Nejčastější důvody, proč se lidé vzdělávají.
        </h3>
      </div>
    </a>
  </div>
);

export default Example;