Testimonial


Martin Basl, Livesport, s.r.o., Business Development Manager

Martin Basl, Livesport, s.r.o., Business Development Manager

Zvýšili jsme soft-skills našich zaměstnanců, což jsme dlouho postrádali.

"Osvědčilo se nám nabídnout kolegům co nejvíce možností ke vzdělávání, aby si sami vybrali, co je zajímá. Seduo do naší firmy přineslo kurzy z oblasti soft-skills, což jsme do té doby neměli. I díky tomu byl zájem o kurzy na Seduo velký. Celkově bereme vzdělávání jako důležitý a oblíbený zaměstnanecký benefit."

import React from 'react';
import { Row, Col, Heading } from 'seduo-ui';
import RoundedImageExample from '../examples/RoundedImage';

const Example = () => (
  <Row className="testimonial">
    <Col xs={12} md="auto" className="testimonial__image-column">
      <div className="testimonial__image">
        <RoundedImageExample />
      </div>
    </Col>
    <Col xs={12} md>
      <Heading level={4} className="testimonial__title">
        Martin Basl, Livesport, s.r.o., Business Development Manager
      </Heading>
      <p className="testimonial__subtitle">
        Zvýšili jsme soft-skills našich zaměstnanců, což jsme dlouho postrádali.
      </p>
      <p className="testimonial__text">
        "Osvědčilo se nám nabídnout kolegům co nejvíce možností ke vzdělávání, aby si sami vybrali, co je
        zajímá. Seduo do naší firmy přineslo kurzy z oblasti soft-skills, což jsme do té doby neměli. I díky
        tomu byl zájem o kurzy na Seduo velký. Celkově bereme vzdělávání jako důležitý a oblíbený zaměstnanecký
        benefit."
      </p>
    </Col>
  </Row>
);

export default Example;